Werkwijze

De BlueSkyBehaviour benadering is krachtig door haar eenvoud. We hebben het ons “3-i model” genoemd. Wij geloven dat een goed outsideproces binnen begint en ook binnen weer eindigt. Trainen, coachen of faciliteren; we beginnen binnen, gaan dan naar buiten en eindigen weer binnen.