Fontys Hogeschool richting zelfsturende teams..

Zelf sturen…is dat niet wat iedereen uiteindelijk wil? Bij Fontys Eindhoven gaan ze er voor… teams die zonder manager aan de slag gaan. Zelf sturen in teamverband op inhoud en proces met als uiteindelijk doel de student- tevredenheid op een nog hoger peil te krijgen. Uitdagend en ook best wel lastig. Wat betekent dat voor de mensen in het team ? Wat betekent dat voor de ex-teamleider ? Iedereen zal zijn gedrag en werkwijze een aantal graden moeten aanpassen om uiteindelijk het grote doel te bereiken. BlueSkyBehaviour mag een handje helpen…en dat doen we natuurlijk graag voor zo’n mooie organisatie !