Missie, Visie en Waarden

Missie

“Bringing the outside inside”. Het gevoel van buiten verinnerlijken. Door in een buitencontext te werken aan het gedrag van individuen en/of groepen kunnen we op een effectieve manier de gewenste resultaten van organisaties en/of individuen bereiken.

Er zit zoveel meer in mensen dan er vaak uitkomt. Wij brengen ze naar buiten. Wij werken daar aan hun gedrag, aan hun competenties, aan hun talenten. We laten dit verinnerlijken, en brengen ze vervolgens weer naar binnen. Binnen, waar hetgeen we getraind/gecoacht hebben, uiteindelijk geëffectueerd dient te worden in de werkomgeving van de organisatie, in de werkwijze van de deelnemers zelf.

BSB Vuurtoren

Visie

Wij willen graag herkend en erkend worden als het bureau dat organisatie- en persoonlijke groei “ander dan anders” faciliteit; maar wel bijzonder effectief. In het kader dat leren leuk mag zijn willen we het verschil maken met de bureau’s die de gebaande paden betreden. Bij ons geen confectiepak, uitsluitend maatwerk. Tot stand gekomen in co-creatie met onze opdrachtgever(s) en uitgevoerd met slechts 1 doel; een boven verwachting resultaat. De enige manier om een duurzame relatie met elkaar op te bouwen en te verstreken.

 

BSB startfoto mini

Kernwaarden

  • Passie: voor ons komt de klant altijd van rechts, ook als hij niet op een voorrangsweg rijdt…en dat zal hij merken ook ! Alleen met passie kun je resultaten boven verwachting verwachten.
  • Impact: zonder beweging geen vooruitgang. Al onze activiteiten zijn er doelbewust op gericht dat er ook echt een significante beweging in de gewenste richting plaats vindt!
  • Samenspel: Alleen samen kan het gewenste resultaat bereikt worden. Als de klant duidelijk aangeeft waar hij staat kunnen wij de voorzet op maat geven waarmee hij het doel kan bereiken.
  • Succesbeleving: een succes is pas een succes als alle belanghebbenden het ook echt duurzaam als een succes ervaren en dat ook uitstralen.