Autismevriendelijke coaching

Autisme is een van de meest verkeerd begrepen zaken vandaag de dag. Het is treurig te zien dat de meeste mensen autisme nog steeds in verband brengen met de film Rainman. ‘Autist’ is tegenwoordig steeds vaker een scheldwoord dat wordt gebruikt tegen mensen die ogenschijnlijk “sociaal on-vaardig” zijn. Het zogenaamde andere ┬ásociale gedrag van mensen met een vorm van autisme wordt veelal bestempeld als het hoofdkenmerk van deze “ziekte”. Autismevriendelijke coaching gaat uit van de mens achter het autisme.

Autisme is geen ziekte. En het zogenaamde “andere” sociale gedrag is niet het hoofdkenmerk van autisme. Het is eerder een uiteindelijk gevolg van de andere wijze van informatieverwerking die mensen met een vorm van autisme nu eenmaal hebben. Deze andere vorm van informatieverwerking is lastig te begrijpen voor mensen die geen vorm van autisme hebben. Het afwijkende sociale gedrag is dan het eerste dat opvalt en wordt uitvergroot.

Feit is dat iedere persoon met een vorm van autisme uniek is en een eigen wijze heeft in het omgaan met zijn/haar autisme. Deze eigen wijze wordt op de werkvloer vaak als eigenwijs en onhandig bestempeld.

 

Autismevriendelijke coaching op niveau

BlueSkyBehaviour heeft trainers en coaches die met succes de opleiding “autismevriendelijke coaching” hebben afgerond. Zij hebben de unieke combinatie van een rijke ervaring met coaching in het zakenleven enerzijds en professionele vaardigheden in het begeleiden van mensen met en vorm van autisme anderzijds. In onze autismevriendelijke coaching adviseren wij ook werkgevers hoe zij de context voor de werknemer met autisme zo autismevriendelijk mogelijk kunnen inrichten. Wij coachen managers en medewerkers met een vorm van autisme zodat zij zich zo goed mogelijk een weg weten te vinden binnen de werk-omgeving. In nauwe samenwerking binnen de driehoek werknemer-werkgever en coach zijn er grootse resultaten te behalen. Resultaten die er voor zorgen dat ook mensen met een vorm van autisme een uitstekende toegevoegde waarde binnen de organisatie kunnen leveren ! Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

autismevriendelijke communicatie